Home →
Werkvelden
Waterbouw →Innovatie →Onderzoek →
Expertises →Projecten →Onze mensen →Werken bij →Contact →
NLEN

Infram Hydren en deCO2 prestatieladder

Infram Hydren zet zich in voor het reduceren van CO2, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de sector waarin Infram Hydren actief is. In de periode 2012-2019 was Infram Hydren gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Na een periode waarin verduurzaming verder is geïntegreerd in de bedrijfsvoering is de ambitie om in 2021 opnieuw te certificeren, voor niveau 3.

Heeft u vragen of opmerkingen over Infram Hydren en CO2-reductie of wilt u een bijdrage leveren aan onze activiteiten op dit gebied? Neem dan contact op via info@infram-hydren.nl.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over o.a. de CO2-emissie, doelstellingen en reductiemaatregelen.

  1. Certificaat niveau 3 CO2 Prestatieladder
  2. Plan van Aanpak CO2 Prestatieladder 2022
  3. Emissierapportage 2021
  4. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2021-2
  5. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2021-1
  6. Emissierapportage 2020
  7. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2020-2
  8. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2020-1
  9. Emissierappportage 2019
  10. Scope 3 analyse
Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.