Home →
Werkvelden
Waterbouw →Innovatie →Onderzoek →
Expertises →Projecten →Onze mensen →Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Projecten

Dijkonderzoek Gras op Zand

Ontwikkelen van aanvullende rekenparameters
Opdrachtgever
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)
Periode
Plan van aanpak:
  • 2019
Onderzoek:
  • jun 2020 – eind 2021
Betrokken partijen
  • Deltares
  • Van der Meer Consulting
  • Radboud Universiteit
  • EurEco

Als we dijken met een zandige ondergrond beoordelen met rekenregels die zijn ontwikkeld voor kleidijken, nemen we dan de juiste beslissingen als het gaat om versterken of vervangen? Technieken en inzichten veranderen, specifieke kennis ontbreekt; reden voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta om op een innovatieve en op de situatie gerichte manier naar de veiligheid van de Vechtdijken te kijken. Aan Infram Hydren de vraag om een Plan van Aanpak te schrijven voor onderzoek naar de geldende waarschuwingswaarden. Dit plan vormt de basis voor het project Gras op Zand van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin is Infram Hydren verantwoordelijk voor het onderzoek naar de sterkte van de grasmat op verschillende locaties langs de Vecht.

3
proeflocaties
90
kilometers dijk

De vraagLevert nieuwe kennis en techniek nieuwe waarschuwingswaarden voor zanddijken?

Onderzoek naar de sterkte van de grasmat op zand en belastbaarheid van de dijken kan duidelijk maken of de wettelijke rekenregels kloppen met de praktijk. Of dat deze bijgesteld moeten worden. Doel is altijd het waarborgen van veiligheid, maar ook: niet meer doen dan nodig is (en zo kosten besparen). Onderzoek dient rekening te houden met de impact van klimaatverandering en bodemdaling. Infram Hydren is expert op het gebied van dijkbekleding, heeft als enige partij ervaring met dit soort onderzoek en de middelen in huis om het uit te voeren.

Onze inbreng en resultaatPlan van Aanpak, onderzoek, analyse en advies bij rapportage

Ons Plan van Aanpak lag aan de basis van het project en gaf het startsein voor het onderzoek. We hebben de benodigde partijen aangehaakt en gezamenlijk de locaties voor het onderzoek aan de Vechtdijken bepaald. Infram Hydren voert het onderzoek uit naar bodem, gras, bedekking en structuur van de dijken. Met gebruik van ons grastrekapparaat en onze golfoverslag- en golfklapsimulator onderzoeken we de kritieke grenswaarden.

Infram Hydren is tevens als adviseur en reviewer betrokken bij het opleveren van de eindrapportage aan het programma Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI2023), eind 2021.

Wij maken duurzaamheid concreet en zorgen voor beweging.

Wat kunnen wij voor u doen?

Gosse Jan Steendam

Manager Infram Hydren

Foto Gosse Jan Steendam

Volgende project

Veldmetingen Eems-Dollard - intro image

Veldmetingen Eems-Dollard

Voor doelmatige dijkversterking

Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.