Home →
Werkvelden
Waterbouw →Innovatie →Onderzoek →
Expertises →Projecten →Onze mensen →Werken bij →Contact →
NLEN

WaterbouwWij zetten ons in voor toekomstbestendige waterveiligheid met waterbouwkundige oplossingen.

Infram Hydren draagt bij aan hoogwaterveiligheid in binnen- en buitenland met expertise op het gebied van normering, beoordeling, meerlaagse veiligheid, overslagbestendige dijken en overstromingsrisico’s. Of het nu gaat om dijken, dammen, sluizen en stuwen of daaraan gekoppelde elementen als oever- en bodembescherming en damwanden. Klimaatverandering maakt de vraagstukken complexer en vraagt om een integrale benadering. Wat ons betreft gaat het dan altijd om oplossingen met toekomstwaarde voor mens, dier en omgeving.

Kennisontwikkeling en -implementatie zijn verweven in al onze activiteiten. Net als technische innovatie, (internationale) samenwerking en productontwikkeling. We werken met het WBI en OI en beschikken over de meest actuele kennis van rekenmethoden, producten en innovaties, passend bij de vragen van onze opdrachtgevers. Hiermee werken we proactief aan verbeteringen van bestaande processen en producten binnen het vakgebied.

Onze rollen

  • Technisch manager
  • Adviseur
  • Expert
  • Innovatiemanager

Daarnaast werk(t)en we binnen dit werkveld onder andere aan:

  • Dijkverbetering met getrapte bekleding Den Oever, als Technisch Adviseur bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Dijkverbetering primaire waterkering Marken, als Technisch Adviseur bij Rijkswaterstaat
  • Beoordeling waterveiligheid met het WBI bij diverse andere waterschappen
  • Verkenning KIJK, als adviseur Hydraulische randvoorwaarden, bekledingen en voorlanden
Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.